Do obejrzenia tej zawartości jest potrzebna nowsza wersja pluginu Flasha.

Język angielski

Metody nauczania wykorzystywane w pracy z dziećmi w naszym przedszkolu:

 • Metoda Total Physical Response (TPR): Metoda TPR opiera się na rozumieniu wykonywaniu i rozumieniu instrukcji wydawanych przez nauczyciela. Mali uczniowie nie muszą utrzymywać werbalnego kontaktu z nauczycielem, wystarczy, że wypełniają jego polecenia. Kolejnym oczekiwanym etapem jest gotowość dzieci do wydawania poleceń swoim kolegom i koleżankom. W rezultacie dzieci uczą się języka angielskiego poprzez działanie - w większym stopniu przez fizyczne reakcje niż dzięki werbalnemu powtarzaniu.

 • Metoda audiowizualna: Polega na prezentacji nowego materiału językowego w audiowizualnym kontekście w celu uczenia się poszczególnych umiejętności słuchania czytania mówienia. Uczniowie pod kontrolą nauczyciela poznają i liczą struktury, które później będą mogli zastosować.

 • Metoda komunikacyjna: Zgodnie z tą metodą wszystkie sytuacje mające miejsce na zajęciach są pretekstem do komunikowania się. Komunikacja ma miejsce w sytuacji, w której występuje: luka informacyjna, możliwość wyboru treści i form językowych, a także reakcja rozmówcy. Pełna komunikacja jest połączona z celowością. Reakcja rozmówcy winna zaspokoić oczekiwania komunikacyjne inicjatora rozmowy (feedback).

Muzykoterapia

Zajęcia te prowadzi nauczyciel z odpowiednim przygotowaniem muzykoterapeutycznym. Muzykoterapia to dziedzina, która oddziałuje na dziecko w sposób wszechstronny, powodując przywrócenie równowagi pomiędzy emocjonalnym, fizycznym psychicznym i umysłowym funkcjonowaniem organizmu.

Muzykoterapia została uznana przez Światową Organizację Zdrowia jako metodę rehabilitacji.

Zajęcia obejmują:

 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia oddechowe
 • sugestia słowna - muzyka relaksacyjna
 • aktywacja - zabawy ruchowe
 • taniec z chustą animacyjną
 • relaks

Cel i zadania zajęć:

 • odreagowanie napięć psychoruchowych
 • likwidacja niepokoju, lęku, agresji
 • pobudzenie aktywności do osiągania zadowolenia z wykonywanych czynności i wspólnej zabawy

Czas trwania zajęć: 30 minut.

Rytmika

Rytmika stanowi podstawę metody i polega na odtwarzaniu przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała. jest nie tylko metodą umuzykalnienia, ale ma wszechstronne cele wychowawcze. Jednym z nich jest kształcenie uważnej, skoncentrowanej postawy dziecka w oczekiwaniu na polecenia muzyczne i kształcenie gotowości reakcji – szybkości, a w sumie rozwijanie aparatu mięśniowo – ruchowego i podporządkowanie go woli dziecka. Ponadto rytmika ma na celu kształcenie wielu dyspozycji typu intelektualnego: intensywności i podzielności uwagi, sprawnego spostrzegania, sprawnej pamięci, procesów porównywania i analizy, procesu myślenia prowadzącego do twórczych rozwiązań wyrażonych ruchem.

Zajęcia obejmują:

 • piosenka integracyjna połączona z ruchem "Witaj", "Hello"
 • zabawy ruchowe przy piosenkach rytmicznych
 • nauka i omówienie nowych piosenek
 • próby przed występami na imprezach okolicznościowych

Cel i zadania zajęć:

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej w całym organizmie
 • tworzenie poczucia porządku i równowagi po obudzeniu wszystkich możliwości motorycznych
 • rozwijanie wyobraźni

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy

Zajęcia prowadzi absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego. Zajęcia gimnastyczne są dostosowywane przez panią rehabilitantkę do indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajęcia obejmują:

 • zabawy ruchowe
 • ćwiczenia zręcznościowe
 • gry zespołowe
 • gimnastykę korekcyjną

Każde zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, gdzie dzieci mogą korzystać z:

 • woreczków gimnastycznych
 • drabinek
 • szarf
 • materacy
 • obręcze
 • piłek
 • kształtek
 • klocków rehabilitacyjnych
 • szczudeł

Cel i zadania zajęć:

 • rozwijanie koordynacji ruchowej dziecka
 • podnoszenie sprawności fizycznej dziecka
 • kształtowanie prawidłowej postawy dziecka
 • kształtowanie umiejętności ruchowych (siły, szybkości, wytrzymałości, zręczności)

Czas trwania zajęć: 30 minut.

Tańce

Tańce to zabawy ruchowo-muzyczne, oraz nauka konkretnych układów grupowych dostosowanych do możliwości dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

Zajęcia obejmują:

 • rozgrzewkę, ćwiczenia pobudzające poszczególne partie mięśniowe
 • zabawy ruchowe z elementami tańca nowoczesnego

Własne układy taneczne przygotowane przez pana tancerza do znanych utworów muzyki współczesnej. Nauczanie odbywa się etapami: od formy najprostszej poprzez stopniowe rozwijanie wprowadzanych figur i układów.

Cel zajęć:

 • pobudzenie twórczości artystycznej dziecka
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • pokonanie nieśmiałości
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • uwrażliwienie na piękno muzyki

Czas trwania zajęć: 30 minut.

Plastyka

Zajęcia plastyczne połączone z realizacją programu dydaktycznego.

Rozwijanie zdolności manualnych oraz twórczości dziecka według jego indywidualnych potrzeb.

Zajęcia obejmują:

 • malowanie
 • wycinanie
 • rysunek
 • lepienie z gliny
 • odlewanie z gipsu
 • prace zbiorowe
 • origami (grupy 5 i 6 latków)

Cel zajęć:

 • rozwijanie umiejętności plastycznych dziecka
 • pobudzenie twórczości artystycznej dziecka
 • ukazywanie piękna świata otaczającego dziecko
 • skupienie uwagi na wykonywanej pracy

Czas trwania zajęć: według potrzeb dzieci.

Wykonanie: AGINUS

Przedszkole |  Zajęcia |  Informacje dodatkowe |  Kontakt